RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Dessa villkor ska läsas innan du besöker denna webbplats. Genom att komma åt GS-Hydros World Wide Web (WWW) -sidor accepterar användaren att vara bunden av följande villkor: Hela innehållet på dessa WWW-sidor, inklusive men inte begränsat till texter, bilder och annat audiovisuellt material eller presentationer är upphovsrätt till GS-Hydro. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, distribution eller lagring av något av innehållet är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från GS-Hydro utom i enlighet med följande villkor.

GS-Hydro samtycker till att endast lagra och / eller skriva ut kopior av utdrag från dessa sidor för personligt bruk. Innehållet på GS-Hydro WWW-sidor tillhandahålls och får endast användas i informationssyfte. Innehållet får under inga omständigheter användas på ett sådant sätt som skadar GS-Hydros rykte eller på annat sätt. Informationen på denna WWW-webbplats får inte ändras utan skriftligt tillstånd från GS-Hydro.

Innehållet på GS-Hydros WWW-sidor tillhandahålls "som det är" och "som tillgängligt". Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag ges ingen garanti av något slag, varken uttryckt eller underförstått, i förhållande till riktigheten, noggrannheten, tillförlitligheten eller på annat sätt för innehållet på dessa sidor. GS-Hydro garanterar inte att dess sidor eller server som gör sidorna tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. GS-Hydro-dokumentation kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar och tillägg kan göras av GS-Hydro till all information som finns här. GS-Hydro förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidorna eller återkalla åtkomst till dem.

GS-Hydro ansvarar inte under några omständigheter på något sätt för några skador, inklusive men inte begränsade till direkta, tillfälliga, följder, indirekta, sekundära, speciella eller bestraffande skador, förluster eller kostnader eller förlust av vinster relaterade till tillgång till GS-Hydro WWW-sidor eller någon webbplats som är länkad till den, eller oförmågan att använda innehållet på dessa sidor, eller användning eller försök att använda informationen som finns där eller relaterad till fel i prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datavirus eller lednings- eller systemfel, även om GS-Hydro eller dess representanter underrättas om sådana skador, förluster eller kostnader.

GS-Hydro tar inget ansvar för material som GS-Hydros WWW-sidor innehåller en länk till. Genom att länka till en sådan tredje parts webbplats ska användaren granska och godkänna webbplatsens villkor innan de använder en sådan webbplats. En länk till en webbplats som inte är GS-Hydro innebär inte att GS-Hydro stöder webbplatsen i fråga och / eller de produkter eller tjänster som det hänvisas till på en sådan tredje parts webbplats.

GS-Hydro-logotypen samt varumärken, produktnamnen och varumärkena till GS-Hydro tillhör INTERPUMP PIPING GS.