Tjänster på plats

GS-Hydro erbjuder professionell och snabb installation bland många andra tjänster på plats.

Enkel installation och rent rörsystem

Den flänsbaserade fogtekniken i kombination med prefabricerade rörmoduler gör installationen snabb och enkel. Böjning, flaring och spårning på plats kan minimeras genom att optimera prefabriceringen med endast justeringar som görs på plats med bärbara maskiner. På grund av frånvaron av svetsning finns det inget behov av röntgen eller spolning.

Den enkla installationen förbättras ytterligare på grund av det faktum att till skillnad från svetsade flänsar är både GS-Retain Rings och GS-kragflänsar roterande vilket gör det enkelt att justera in bulten. De detaljerade monterings- / installationsanvisningarna från GS-Hydro stöder ytterligare snabbare installation.

Den svetsfria tekniken ger ett naturligt rent rörsystem, vilket kräver betydligt mindre rengöring / spolning före driftsättning, vilket förkortar den totala installationstiden.

Detta gör också att i jämförelse med konventionella system så ger det en lägre totalkostnad.

GS-Hydro erbjuder pålitliga tjänster på plats till sina kunder. Fördelarna med GS-Hydros tjänster på plats inkluderar leverans av projekt i tid, kvalitet och kostnadskontroll. Dessa tjänster på plats inkluderar övervakning, montering, installation, spolning och testning av svetsfria rörsystem. Speciellt i större projekt rekommenderas det alltid att använda en GS-Hydro-projektledning och handledare.

Kontakta vår serviceavdelning

Let's start something great together